Skoleintra login - Elever
Elever
Skoleintra login - Forældre
Forældre
Skoleintra login - Lærer
Lærer
   
Home Help Site Map  
 
home page om AHI skemaer aktiviteter downloads kontakt os
Bookmark and Share

Værdigrundlag

AHI International School bør værdsættes af

  • Elever
  • Forældre
  • Lærere

Fællesregler

På AHI International School er elever, forældre og lærere partnere, der gensidigt stiller forventninger og krav. Vi samarbejder udefra følgende værdier:

  1. Professionalisme
  2. Ansvar
  3. Respekt
  4. Tillid
  5. Nærvær
  6. Engagement
  7. Ressourcer

1. Professionalisme

På AHI International School arbejdes der professionelt og systematisk med kompetenceudvikling, hvilket giver de bedst tænkelige faglige forudsætninger for at løse hverdagens opgaver i en friskole i moderniteten.

Eleverne oplever, at vi udfører vores opgaver og udfylder vores lærerroller kompetent. Med udgangspunkt i elevernes behov og med øje for elevdifferentiering arbejdes der målrettet for at skabe bedst mulig sammenhæng og undervisningskvalitet i alle faser af et skoleforløb.

2. Ansvar

På AHI International School er lærerne betroet størst muligt ansvar. Lærerstaben tager selvstændige beslutninger med udgangspunkt i de faglige standarder, i elevernes aktuelle standpunkt og i hensyn til kulturelle forskelle, forældrenes ønsker og til helheden.

Eleverne oplever at have medansvar og indflydelse på undervisningen, indlæringen og skoleforløbene.

3. Respekt

På AHI International School lytter vi til hinanden og finder fælles løsninger. Vi viser interesse, empati og imødekommenhed på tværs af faglige og kulturelle forskelligheder og respekterer hinandens faglige vurderinger.

Eleverne og lærerne indgår i et partnerskab, der bygger på ligeværdighed, indlevelse, fleksibilitet og tolerance.

4. Tillid

På AHI International School ved vi, at tryghed kommer af troværdighed. Vi tager intiativ til at skabe et højt vidensniveau ved at videreuddanne vores lærer og ved at dele indsigt og erfaringer.

Eleverne oplever fra første skoledag, at her kan man være sig selv og føle sig tryg. Lærerne optræder imødekommende, kompetente og frem for alt velforberedte.

5. Nærvær

På AHI International School arbejder vi bevidst på skabe et fysisk og godt arbejdsmiljø, hvor vi er nærværende.

Eleverne opfatter os som opmærksomme og stabile. Vi opleves som synlige, tilgængelige og med en direkte, venlig og informerende kontakt til eleverne og deres forældre.

6. Engagement

På AHI International School er vi overbeviste om, at udvikling og resultater følger af en aktiv indstilling til vores job og vores arbejdsopgaver. Vi evner at se på hverdagen med nysgerrighed og stadig lyst til at udvikle nye kompetencer og metoder.

Eleverne oplever, at vi på skolen har fokus på at skabe et optimalt skoleforløb. Lærerne viser fleksibilitet og gør gerne tingene anderledes, hvis det kan resultere i en bedre skolegang for eleverne.

7. Ressourcer

På AHI International School er vi bevidste om vores rammer og prioriterer ressourcerne i overensstemmelse med skolens vedtægter, skolebestyrelsens vedtagelser og ledelsens retning. Vi tøver ikke med at tilbyde kollegaer hjælp og hellere ikke med at bede om deres hjælp, for at få tingene ti lat lykkes med større succes.

Elever og forældre møder en lærerstab, der er bevidste om ressourcer og som gerne informerer om nødvendige prioriteringer.
HOME | OM AHI | SKEMAER | AKTIVITETER | DOWNLOADS | KONTAKT OS
Copyright © AHI International School
Klingseyvej 8B, DK-2720 Vanlose | Tlf. #: (+45) 38 74 02 05 | Fax #: (+45) 38 74 19 05