Skoleintra login - Elever
Elever
Skoleintra login - Forældre
Forældre
Skoleintra login - Lærer
Lærer
   
Home Help Site Map  
 
home page om AHI skemaer aktiviteter downloads kontakt os
Bookmark and Share

Elevernes Undervisningsmiljøvurdering - UMV

En undervisningsmiljøvurdering, UMV, er en vurdering af skolen eller uddannelsesstedet, hvor man inddrager elevernes eller de studerendes opfattelse af undervisningsmiljøet.

Undervisningsmiljøloven siger, at samtlige skoler og uddannelsessteder skal udarbejde en skriftlig undervisningsmiljøvurdering, UMV, mindst hvert tredje år. Undervisningsmiljøvurderingen skal laves med henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

På AHI International School har vi valgt at anvende Termometeret. Termometeret er udviklet og drives af Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, der stiller værktøjet gratis til rådighed for skoler, uddannelsessteder og kommunale forvaltninger. Termometeret til grundskolen henvender sig til folkeskoler, fri- og privatskoler, efterskoler, specialskoler, skolefritidsordninger og kommuner. Termometeret findes i tilsvarende versioner til dagtilbud, ungdomsuddannelser samt voksen- og videregående uddannelser.

Undervisningsmiljøvurdering, UMV, udarbejdes hvert 3. år. Seneste undersøgelse er fra 2014.Om Termometeret

Termometeret er et gratis og fleksibelt spørgeskema- og benchmarkingsystem, der undersøger undervisningsmiljøet på skoler og uddannelsessteder. Termometeret kommer omkring både de fysiske, de æstetiske og de psykiske aspekter af undervisningsmiljøet – set med elevernes øjne.

Gennem elevers besvarelse af spørgeskemaer får vi et billede af vores undervisningsmiljøs styrker og udfordringer. Dermed får vi et godt afsæt for at arbejde målrettet videre med at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø, der understøtter trivsel, læring, sundhed og sikkerhed for eksempel i forbindelse med den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering, UMV.  Elevernes Undervisningsmiljø
  2014

  
  Evalueringstype   Skoleår
   2014-15 2017-18 2020-21

2023-24

  Elevernes Undervisningsmiljø - UMV Evalueringsværktøjer      
  

HOME | OM AHI | SKEMAER | AKTIVITETER | DOWNLOADS | KONTAKT OS
Copyright © AHI International School
Klingseyvej 8B, DK-2720 Vanlose | Tlf. #: (+45) 38 74 02 05 | Fax #: (+45) 38 74 19 05