Skoleintra login - Elever
Elever
Skoleintra login - Forældre
Forældre
Skoleintra login - Lærer
Lærer
   
Home Help Site Map  
 
home page om AHI skemaer aktiviteter downloads kontakt os
Bookmark and Share

Ordensregler

PDFDownload Ordensregler|PDFDownload Retningslinjer - Advarsler
Ordensreglerne skal bekendtgøres for eleverne umiddelbart efter sommerferien og juleferien
 • Alle elever skal rette sig efter skolens regler, så skolen kan være et rart sted at være for alle.
 • Alle elever skal møde til tiden og gå til time, så snart klokken ringer ind. Kommer en elev for sent, har læreren ret til at at udelukke ham/hende fra timen. Elever, der møder for sent, får en seddel med hjem, der skal underskrives af forældrene.
 • Eleverne skal møde velforberedte i skolen, dvs. have have de rigtige bøger, penalhus osv. med samt have lavet deres hjemmearbejde.
 • Skolens bøger skal bindes ind i bogbind senest en uge efter udlevering og afleveres i god stand efter brug.
 • Ødelagte og bortkomne bøger skal erstattes.
 • Elevernes mobiltelefoner indsamles hver morgen og opbevares på kontoret, indtil eleverne har fri. Elever i 7.-9. klasse må beholde deres telefoner, forudsat de er slukket i timerne og ikke forstyrrer. Tændte mobiltelefoner vil blive inddraget og kan afhentes af forældrene.
 • Tyggegummi må ikke bruges på skolen.
 • Eleverne må ikke medbringe skarpe eller spidse ting, der vil kunne skade andre. Sådanne genstande vil blive inddraget og kan afhentes af forældrene.
 • Flasker af glas må af samme grund ikke medbringes på skolen.
 • Cykler, løbehjul, skateboard o.lign. må ikke bruges i skolegården.
 • Slagsmål, voldelig eller truende opførsel er strengt forbudt og vil medføre bortvisning fra skolen.
 • Alt affald smides i affaldsbeholdere og aldrig på gulvet eller i gården.
 • Enhver form for ødelæggelse af og hærværk på skolens bygning, inventar og materialer skal erstattes.
 • Alle elever forventes at opføre sig pænt, tale pænt og udvise respekt for alle skolens ansatte.
 • Efter sidste time skal eleverne gå hjem eller hentes.HOME | OM AHI | SKEMAER | AKTIVITETER | DOWNLOADS | KONTAKT OS
Copyright © AHI International School
Klingseyvej 8B, DK-2720 Vanlose | Tlf. #: (+45) 38 74 02 05 | Fax #: (+45) 38 74 19 05